Verder met outplacement

Voor een bedrijf is het belangrijk dat er tevreden medewerkers zijn, omdat tevreden medewerkers alleen maar voor kosten en moeite zorgen. Een van de kostenposten die een bedrijf tegenkomt als er ontevreden medewerkers zijn, is een hoger ziekteverzuim. En een hoger ziekteverzuim is duur voor een bedrijf omdat een bedrijf dan niet alleen de zieke medewerker moet doorbetalen maar er ook voor moet zorgen dat er vervanging komt voor deze zieke medewerker.

Het is daarom zaak voor een bedrijf om op tijd te weten hoe het met de medewerkerstevredenheid zit. Want alleen als een bedrijf op tijd weet of de medewerkers tevreden zijn, zal het in staat zijn om op deze ontevredenheid te reageren.

Een bedrijf kan ontevredenheid van medewerkers herkennen aan een hoger ziekteverzuim, het niet halen van doelen of lagere prestaties. Als dit het geval is in een bedrijf is het goed om een medewerkersonderzoek te houden. Een medewerkersonderzoek laat zien hoe ontevreden de medewerkers van het bedrijf zijn. Door de punten te weten waarop medewerkers ontevreden zijn is het mogelijk om de oorzaak van de ontevredenheid vast te stellen waardoor een bedrijf in staat is om op de ontevredenheid te reageren.

Een MTO stelt een bedrijf dus in staat om in te grijpen op de punten waar dat nodig is en maakt het ook mogelijk om dat op de goede momenten te doen. Een bedrijf hoeft daarom niet onnodig energie te steken in het tevreden houden van medewerkers maar kan sturen op de punten waar dat nodig is.

Een onderzoek over de vitaliteit medewerkers kan worden gedaan om erachter te komen hoe het bedrijf ervoor staat, maar kan ook om de zoveel tijd worden gedaan om te kijken hoe de tevredenheid van de medewerkers ontwikkeld. In beide gevallen kan er op basis van het medewerkersonderzoek worden bijgestuurd.