Verder met outplacement

Voor een bedrijf is het belangrijk dat er tevreden medewerkers zijn, omdat tevreden medewerkers alleen maar voor kosten en moeite zorgen. Een van de kostenposten die een bedrijf tegenkomt als er ontevreden medewerkers zijn, is een hoger ziekteverzuim. En een hoger ziekteverzuim is duur voor een bedrijf omdat een bedrijf dan niet alleen de zieke medewerker moet doorbetalen maar er ook voor moet zorgen dat er vervanging komt voor deze zieke medewerker.

Het is daarom zaak voor een bedrijf om op tijd te weten hoe het met de medewerkerstevredenheid zit. Want alleen als een bedrijf op tijd weet of de medewerkers tevreden zijn, zal het in staat zijn om op deze ontevredenheid te reageren.

Een bedrijf kan ontevredenheid van medewerkers herkennen aan een hoger ziekteverzuim, het niet halen van doelen of lagere prestaties. Als dit het geval is in een bedrijf is het goed om een medewerkersonderzoek te houden. Een medewerkersonderzoek laat zien hoe ontevreden de medewerkers van het bedrijf zijn. Door de punten te weten waarop medewerkers ontevreden zijn is het mogelijk om de oorzaak van de ontevredenheid vast te stellen waardoor een bedrijf in staat is om op de ontevredenheid te reageren.

Een MTO stelt een bedrijf dus in staat om in te grijpen op de punten waar dat nodig is en maakt het ook mogelijk om dat op de goede momenten te doen. Een bedrijf hoeft daarom niet onnodig energie te steken in het tevreden houden van medewerkers maar kan sturen op de punten waar dat nodig is.

Een onderzoek over de vitaliteit medewerkers kan worden gedaan om erachter te komen hoe het bedrijf ervoor staat, maar kan ook om de zoveel tijd worden gedaan om te kijken hoe de tevredenheid van de medewerkers ontwikkeld. In beide gevallen kan er op basis van het medewerkersonderzoek worden bijgestuurd.

De vernieuwde software baanbrekend

Alles moet kloppen binnen een bedrijf, wil het goed lopen. Het bedrijf moet daarom voor alle afdelingen duidelijk hebben wat hun toegevoegde waarde is in het bedrijf. Daarnaast moet elke afdeling weten welke waarde ze levert aan andere afdelingen. Als dit niet het geval is, heeft optimaliseren weinig toegevoegde waarde. Het belangrijkste aan groeien, is weten dat je fout zit. Je imperfectie onder ogen durven komen, anders heeft overstappen op een CRM-systeem ook geen nut.

De eerste stap naar een goede bedrijfsvoering is dus door als bedrijf te weten wat elke afdeling doet en door alle afdelingen te laten weten wat ze toevoegen voor de rest van het bedrijf. Bewust onbekwaam zijn dus.

Pas dan kan je beginnen met het optimaliseren en automatiseren van het proces en het makkelijker maken van de werkzaamheden.

Dit proces verloopt iedere keer, weer anders. Daarin is het wel voor alle bedrijven belangrijk dat er geen dingen worden geoptimaliseerd of geautomatiseerd die eigenlijk helemaal niet zouden moeten worden gedaan. Optimaliseren begint dus pas als er geen werkzaamheden worden gedaan niet gedaan zouden moeten worden.

Een terechte eerste stap in dit proces zou kunnen zijn om te kijken wie wat doet. Of het allemaal nodig is en waarom. Zo is er uitzendsoftware met digitale handtekening van mysolution voor detacheringsbureaus en is er andere software die past bij de diensten die andere bedrijven weer aanbieden.

Uniek aan de software van mysolution is dat zij niet alleen een systeem aanbieden waar je alle gegevens in kwijt kan en de bedrijfsvoering mee kan voeren, maar ook is er de mogelijkheid dit alles digitaal te ondertekenen. Wettelijk is er geen verschilt tussen een fysieke handtekening f een digitiale. Dit komt er dus op neer dat dit papierwerk, tijd en dus ook geld bespaart. Een perfecte uitvinding die overal op kan worden toegepast. Een heldere oplossing dus van de heren van mysolution en iedereen die daar aandeelhouder is.

Nog meer en meer dan eerst

Online betalen wordt steeds populairder, de technologie toereikender en de mensen vertrouwelijker. Er zijn ook steeds meer systemen die gebruikt kunnen worden, hierdoor is het mogelijk om producten over de hele wereld te bestellen, vanuit je eigen huis of via een winkel die in contact staat met het magazijn. Dit zorgt er tevens voor dat alles voor iedereen verkrijgbaar is en dat men zo overal aan kan komen. Zo kunnen er producten goedkoop uit China besteld worden, waar de lonen lager liggen en schaalvoordelen een grote rol spelen. Maar ook in eigen land wordt er voor veel geld besteld, zo ook rond de feestdagen.

Maar deze toename in mogelijkheden heeft niet alleen voordelen. Zo kan iemand in China bijvoorbeeld sommige producten amper betalen en is het in Nederland zeer goedkoop. Dit verschil komt doordat men over het algemeen meer verdiend dan in het westen. Dit zorgt er dus voor dat er verschillen bestaan in de markt en dat mensen in het westen vaak veel meer te besteden hebben. Wel ontstaan er hierdoor veel banen in productielanden, die, als het westen niet zoveel consumeerde, er ook minder productiemedewerkers nodig zijn. De loonberekening in deze gebieden is anders, deze zijn op ander factoren gebaseerd. Dit maakt het voor bedrijven een zeer interessante locatie om in te investeren, dit doen grote bedrijven dan ook veelvoudig. Fabrieken draaien overuren en de productie blijft doorgaan. De vergelijking met een fabriek in Europa is dat misschien de producten van iets hogere kwaliteit is, dit hoeft niet altijd zo te zijn. Het grootste voordeel met je producten in een ander land laten produceren is dat het daar sneller en goedkoper is door de schaalvoordelen. Wel betaal je veel voor transportkosten maar die worden vaak gedekt door de klant. HR manager draaien overuren daar, dat staat als paal boven water.

vaker wel dan niet

Vaak hebben mensen die al langer bij een bedrijf in dienst zijn het naar hun zin. Alles gaat goed, door dat ze er al lang werken hebben ze meer verantwoordelijkheden op zich gekregen en ze vinden het werk nog uitdagend en ze leren dingen bij. Maar in sommige gevallen gaat dat niet zo. Het kan namelijk zo zijn dat na een aantal jaar voor dezelfde werkgever werken op een gegeven moment als vervelend kan worden ervaren door de werknemer. Het kan ten koste gaan van het plezier waarmee je het werk oorspronkelijk deed of dat ze het werk niet meer uitdagend vinden. Het is dan belangrijk het daar niet bij te laten en er wel achter aan te gaan. Het leven is te kostbaar om het te besteden met dingen die je niet leuk vindt om te doen. Het is aan jezelf om daar goed en verantwoord mee om te gaan. Maar dat het belangrijk is om te doen waar je plezier in hebt en waar je voldoening uithaalt is uiteraard zeer helder.

Wat helaas soms minder helder is, is hoe je dan vervolgens daden voegt aan die worden of wensen om iets nieuws te gaan doen.

Er bestaan outplacement bureaus die werknemers helpen een nieuwe baan te vinden als het bij een oude werkgever niet meer boterde. Deze bureaus helpen bij het vinden van een geschikte nieuwe werkgever die aansluit bij de wensen van de cliënt, maar die helpt ook om alles volgens de arbo te laten verlopen. Deze arbodiensten helpen om het verzuim, vakantiedagenbeleid en bijvoorbeeld de ontslag regeling in goede banen te lijden.

En dit is belangrijk voor werknemers want als je erg lang bij een bepaalde werkgever hebt gewerkt kan het zoeken van een nieuwe baan als best een beetje eng worden ervaren. Het is toch onbekend terrein waar je je op begeeft.

Taboe?

Wij Nederlanders vinden onszelf het meest nuchtere volkje dat er op deze aarde rondloopt en zo staan wij ook bekend onder de buitenlanders. Waar dit mee te maken heeft weet eigenlijk niemand maar het zou kunnen dat die nederigheid te maken heeft met de omvang van ons land. We zijn tamelijk klein maar invloed op onze daden heeft dit nooit gehad. Nederlanders kunnen omgaan met water, zijn enorm goed in voetbal en zijn altijd vriendelijk. Veel complimenten die je ze voeten van de grond zouden kunnen laten vliegen. Maar dat heeft het nooit gedaan.

Al is er de laatste tijd een trend in omloop die bijna on-Nederlands voelt.

Massaal worden er namelijk borstvergrotingen ondergaan. Deze borstvergroting operatie heeft alles te maken met ontevredenheid en misschien zelfs onzekerheid.

Twee niet nuchtere eigenschappen. Wat daarbij hoort is namelijk gaan hoe de wind waait. Tegenslagen kunnen verwerken en weer doorgaan met de orde van de dag. Niet te gek doen en vooral niet al te veel met je zelf bezig zijn. Terwijl deze trend daar bijna haaks opstaat is deze toch in populariteit enorm aan het toenemen.

Borstvergroting in Nederland, een bedrijf dat zich specialiseert in borstvergrotingen en andere cosmetische ingrepen snapt er ook niets van. Nog nooit is het zo populair geweest aldus de woordvoerder van borstvergroting Nederland. Een mogelijke oorzaak van deze on-nuchtere trend zou de amerikanisering waar al jaren voor gewaarschuwd wordt kunnen zijn. Daar zijn deze cosmetische ingrepen namelijk al jaren de normaalste zaak van de wereld. Amerika staat dan ook niet bepaald bekend voor hun nuchterheid en bescheidenheid. Daar moet alles groter en beter. Iets wat natuurlijk hand in hand gaat met deze cosmetische ingrepen. En Hetzelfde dreigt dus ook voor Nederland en de rest van Europa. Een werelddeel dat steeds minder nuchter is, minder naar anderen omziet en wat meer en meer zal gaan draaien om wat andere hebben en vinden.