Minder zonne-energie en meer windenergie

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek, dat er in 2050 veel meer gebruik wordt gemaakt van windenergie dan van zonne-energie. Omdat in Europa in de winter de meeste elektriciteit wordt verbruikt en de zon in die periode slechts een beperkte bijdrage kan leveren, zou zonne-energie alleen toegepast kunnen worden als de energie in de zomer opgeslagen kan worden. De infrastructuur die hiervoor nodig is, is echter zeer kostbaar. Er moet daarom gekeken worden naar goedkopere alternatieven. Windenergie is er daar één van. Daarnaast zullen kolencentrales, biomassa, kernenergie en CO2-opslag ook een belangrijke rol gaan spelen.

Beleidskeuzes

De studie van onderzoeker Rob Aalbers, is nog niet gepubliceerd, maar gaat ervan uit dat beleidskeuzes zullen worden gemaakt op basis van zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Aardgas is door de toenemende vraag in Azië dan ook te duur. Biomassa met CO2-opslag is aanzienlijk goedkoper dan een toepassing zonder CO2-opslag, maar alles hangt af van de beleidskeuzes, die in Europa gemaakt gaan worden. Is het beleid gematigd, dan zijn kolen de waarschijnlijke keuze. Moet de CO2 uitstoot echt drastisch verminderd worden, dan is biomassa de logische oplossing en zal windenergie vanaf 2020 al een grotere rol krijgen.

Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Nieuwe Hollandsche Wind