De beste manier van scheiden loopt via een mediator

In de ideale wereld groeien kinderen veilig op bij hun beider ouders. Stabiliteit en een vertrouwde, voorspelbare omgeving zijn belangrijk bij de ontwikkeling van het kind. Het geeft het kind namelijk de ruimte en zekerheid om te onderzoeken en ondervinden. Maar tegenwoordig is dat helaas zeker geen vanzelfsprekendheid meer. De meeste kinderen die niet meer samen wonen met hun beide ouders ondervinden dit als gevolg van een echtscheiding of scheiding van partners. Waar moeten scheidende ouders op letten om hun kinderen zo min mogelijk schade te laten ondervinden van hun scheiding?

De enige goede manier: goed regelen in overleg met elkaar

Een kind heeft niets aan ruziënde ouders. Hoe verschillend jullie denken over zaken als verdelen, regelen en opvoeden: laat het nooit merken aan je kind. Een kind heeft belang bij liefdevolle ouders en een zo onbekommerde mogelijke omgeving. Houd ruzies niet in bijzijn van je kind. Natuurlijk mogen er best discussies gevoerd worden maar niet over het kind in het bijzijn ervan. Gelukkig hoeven jullie niet alles alleen op te lossen. Een mediator kan jullie helpen de gesprekken goed te voeren en houdt inhoudelijk alle door jullie gemaakte afspraken onder de loep. Begeleiding bij de te voeren gesprekken werkt snelheid en effectiviteit in de hand.

Wat is een mediator precies

Een mediator is een ervaren en geschoolde conflictbemiddelaar die jullie in het proces van de scheiding vooral menselijk kan begeleiden. Een mediator is een bemiddelaar die alles weet van echtscheiding en oog heeft voor de feitelijke, harde kant van de scheiding maar zeker ook voor de zogenaamde zachte kant. Eigenlijk is de mediator onmisbaar bij een goede scheiding. Hij of zij helpt jullie bij het opstellen van het ouderschapsplan. Het plan waarin alles staat over hoe jullie de zaken rondom het kind geregeld hebben en dat uiteindelijk bij de rechtbank aangeboden wordt tezamen met het echtscheidingsconvenant.

scheiding