Mediator inschakelen bij scheiding

Soms loopt het anders in het leven dan gehoopt en gedacht. Een mens gaat niet trouwen om te scheiden. In de mooiste periode van je leven wanneer je elkaar het ja-woord geeft ben je niet bezig met het uit elkaar gaan. Sterker nog; je bent ervan overtuigd altijd bij elkaar te blijven. Toch is het veel stellen niet gegeven om samen oud te worden. Er wordt gescheiden en een derde van de huwelijken wordt ontbonden. Dat zijn feiten en daar kunnen we niet omheen. Waarschijnlijk staan jullie ook op het punt om het huwelijk te beëindigen? Met behulp van deze blog proberen wij je te informeren, zodat je weet waar je aan moet denken bij de scheiding.

Scheiding: waar je aan moet denken

Scheiden lijkt in eerste instantie vooral een emotionele gebeurtenis. Maar de schijn bedriegt. Want hoe ellendig en verdrietig je je misschien ook voelt, er wordt van je verwacht dat je je verstand erbij houdt. Vooral nu. Want wat nu geregeld moet worden bepaalt het beginpunt van je nieuwe leven. En dat nieuwe leven wil je zo goed mogelijk vorm geven. Wat moet daar allemaal voor gebeuren? Ga er vanuit dat alles verdeeld moet worden. Tot op de laatste spijker. Wie krijgt wat? Wie gaat waar wonen? Wat gebeurt er met het huidige huis? Wat doen jullie met de opgebouwde pensioenen? Wie neemt de schulden op zich en wie krijgt de spaartegoeden. Hoe verdelen jullie alles? En belangrijker nog: kunnen jullie dit samen regelen?

Samen scheiden met een mediator

Gelukkig is er bijstand in deze nare en moeilijke tijd. Een mediator kan jullie helpen in het hele proces van verdelen en afspraken maken. Ook wanneer er kinderen in het spel zijn kan een mediator helpen om emotie en feiten gescheiden te houden. Uiteindelijk worden alle afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Een mediator ziet erop toe dat het convenant evenwichtig is opgesteld. Uiteindelijk zorgt deze er ook voor dat het bij de rechtbank terecht komt. Is het convenant goed opgesteld dan zal de rechter deze onverkort overnemen.

mediator