Nog meer en meer dan eerst

Online betalen wordt steeds populairder, de technologie toereikender en de mensen vertrouwelijker. Er zijn ook steeds meer systemen die gebruikt kunnen worden, hierdoor is het mogelijk om producten over de hele wereld te bestellen, vanuit je eigen huis of via een winkel die in contact staat met het magazijn. Dit zorgt er tevens voor dat alles voor iedereen verkrijgbaar is en dat men zo overal aan kan komen. Zo kunnen er producten goedkoop uit China besteld worden, waar de lonen lager liggen en schaalvoordelen een grote rol spelen. Maar ook in eigen land wordt er voor veel geld besteld, zo ook rond de feestdagen.

Maar deze toename in mogelijkheden heeft niet alleen voordelen. Zo kan iemand in China bijvoorbeeld sommige producten amper betalen en is het in Nederland zeer goedkoop. Dit verschil komt doordat men over het algemeen meer verdiend dan in het westen. Dit zorgt er dus voor dat er verschillen bestaan in de markt en dat mensen in het westen vaak veel meer te besteden hebben. Wel ontstaan er hierdoor veel banen in productielanden, die, als het westen niet zoveel consumeerde, er ook minder productiemedewerkers nodig zijn. De loonberekening in deze gebieden is anders, deze zijn op ander factoren gebaseerd. Dit maakt het voor bedrijven een zeer interessante locatie om in te investeren, dit doen grote bedrijven dan ook veelvoudig. Fabrieken draaien overuren en de productie blijft doorgaan. De vergelijking met een fabriek in Europa is dat misschien de producten van iets hogere kwaliteit is, dit hoeft niet altijd zo te zijn. Het grootste voordeel met je producten in een ander land laten produceren is dat het daar sneller en goedkoper is door de schaalvoordelen. Wel betaal je veel voor transportkosten maar die worden vaak gedekt door de klant. HR manager draaien overuren daar, dat staat als paal boven water.