Leven in een VvE

Als een pand meerdere eigenaren heeft, moet er een vereniging van eigenaren worden opgericht. Een VvE is een vereniging die er voor moet zorgen dat al het onderhoud op en rond het pand wordt gedaan. Dit moet worden gedaan door middel van het opstellen van een meerjarenplanning. Een meerjarenplanning – of ook wel een MJOB/MJOP – is een planning waarin staat welk onderhoud er wanneer moet gebeuren. Aan de hand van dit plan kan dan worden gepland welke dingen er wanneer gedaan moeten worden. Zo kan er worden berekend hoeveel geld alle leden van de VvE jaarlijks moeten afdragen.

Het is voor iedereen in dat pand verplicht om lid te zijn van de VvE. Door iedereen evenveel te belasten wordt elk lid van de VvE evenveel belast waardoor er minder ruzies over achterstallig vastgoed onderhoud komen tussen leden. Op deze manier gaat iedereen van te voren akkoord met de planning en krijgt de ene eigenaar niet meer onderhoud dan de andere. De planning neemt alleen alles mee wat moet worden vervangen – een schilderbeurt van het pand wordt bijvoorbeeld door iedereen betaald – maar in de planning worden geen dingen opgenomen die tussendoor kapot gaan.

Om ook verzekerd te zijn tegen dingen die tussendoor kapot gaan moet er dagelijks technisch beheer worden afgesloten bij een vastgoedbeheerder. Dagelijks technisch beheer zorgt ervoor dat al het losse onderhoud aan het pand wordt geregeld. Er komt dus geen onderlinge onenigheid tussen de huurders van de VvE over wie de kapotte ruit in het voorportaal gaat betalen. Dit wordt allemaal door de vastgoedbeheerder geregeld, terwijl er anders afspraken moeten worden gemaakt over wie voor welk deel van de prijs van de ruit verantwoordelijk is. Door naar een vastgoedbeheerder te gaan kan er dus veel kosten bespaard worden. ZO kan een VvE efficiënt worden ingericht en hebben alle eigenaren daar voordeel van.