Wortels, de basis van onze tanden

Wortels, je konijn vindt ze ongetwijfeld lekker, voor ons zijn ze nog veel belangrijker. De wortels in onze tanden zorgen dat de tand in de kaak en tandkas vastzit. In deze wortel zitten wortelkanaaltjes en tandmerg (of pulpa). Als dit pulpa ontsteekt kan dat heel erg pijnlijk zijn, ook de punt van de wortel kan ontstoken raken waardoor er een abces kan vormen. Dit is absoluut geen pretje, het veroorzaakt koorts en indien er niet ingegrepen wordt kan de tand of kies verloren gaan. Dit is dus iets om zeker te vermijden, dat kan door een wortelkanaalbehandeling.

Bij een wortelkanaalbehandeling worden de zenuwen uit de wortelkanalen verwijderd uit de ontstoken kies of tand en zo verdwijnt de pijn. Hiervoor maak je een afspraak met een endodontoloog. Hij maakt röntgenfoto’s en onderzoekt de klachten, als het probleem precies bekend is, verwijdert hij het ontstoken weefsel en maakt de wortelkanalen zorgvuldig schoon en vaak wordt er dan een vulling of tijdelijke vulling in de tand of kies geplaatst. De behandeling duurt 1,5 tot 2 uur en vindt plaats onder verdoving, dus is pijnloos. De pijnklachten verdwijnen meestal binnen enkele weken. Erna wordt de verder afwerking van de tand of kies door een tandarts afgehandeld, die een kroon of brug kan plaatsen.

In het geval dat de tand beter verwijderd kan worden, wordt er een implantaat kies of tand geplaatst. Dit is een kunstmatige wortel die men in het kaakbot plaatst, meestal gemaakt van titanium. Het implantaat neemt de functie van de wortel over, over het implantaat wordt een kroon gezet. Er bestaan implantaten voor losse tanden en kiezen, maar ook voor een volledig kunstgebit.
Voor het plaatsen van een implantaat wordt eerst gekeken of dit mogelijk is bij het specifieke gebit, dit kan door middel van een 3D-scan waardoor men kan zien of er voldoende botvolume aanwezig is. Als dit het geval is kan de behandeling beginnen en kan je gebit er terug volledig en stralend uitzien.