Wat kan TMap training voor u betekenen?

Bij een TMap training worden alle belangrijke factoren behandeld die bij deze training aan bod moeten komen. Onze trainingen bevatten niet alleen theoretische werkdelen, maar ook praktische delen. Op deze manier wordt de geleerde theorie sterk bevorderd door deze in praktijk te brengen. Bij onze trainingen maken we zoveel mogelijk gebruik van de standaard testmethoden, waar in het bedrijfsleven ook het meest mee wordt gewerkt. We bieden ook trainingen aan die meer gespecialiseerd zijn op het testen van verschillende systeemontwikkelmethodieken.

Tmap training is de afkorting van Test Management Approach. Tmap training wordt steeds vaker ingezet voor werknemers die willen leren hoe ze een testproces moeten inrichten en beheren. We maken hierbij gebruik van de nieuwste software, zodat het allemaal goed bijgewerkt blijft. In een samenleving waarin we steeds meer gebruik maken van websites, mobiele applicaties en informatiesystemen, is het van levensbelang dat alle systemen goed worden getest en ook steeds sneller en efficiënter gaan werken. Daarom is kwaliteitsverbetering van software een belangrijk onderwerp. Het komt immers nog niet voor dat een systeem compleet foutloos werkt. Honderden organisaties wereldwijd passen Tmap training om de kennis over te brengen. Wil je meer weten over onze Tmap training? Kijk op de website voor meer informatie.