Waar kan ik de waarde van mijn auto opvragen?

Wil je graag weten wat de huidige dagwaarde van je auto is, dan kun je deze opvragen bij een online dienst. Deze websites geven de waarde aan de hand van het kenteken. Dit kenteken is immers gekoppeld aan het merk en bouwjaar van de auto en dus kan op die manier de waarde van je auto worden bepaald op grond van de leeftijd. Hoe hoog de waarde echt is hangt af van de status van de auto. Als je auto er goed uitziet dan kun je verwachten dat je er meer voor zult krijgen dan na een aanrijding.

Je kunt zelf de waarde auto opvragen

Als je benieuwd bent naar de waarde van je auto dan kun je die zelf opvragen. Er zijn op het internet verschillende websites te vinden die aan de hand van het kenteken en eventueel aanvullende gegevens een waarde indicatie geven. Dit kan handig zijn als je bij voorbeeld van plan bent om je auto in te ruilen voor een andere auto. Veel garages bieden een goede prijs als je bij voorbeeld een nieuwe auto van hun merk koopt. Maar ook als je weer een tweedehands auto koopt kun je vaak nog een goede prijs krijgen omdat een garagebedrijf je graag als klant wil hebben. De autobranche heeft het de afgelopen jaren tijdens de crisis slecht gehad dus iedere klant is nu welkom.

De waarde van je auto kan verschillen

De waarde van je auto die je online opvraagt kan afwijken van wat je er echt voor krijgt. De waarde auto opvragen kan wel een heel goede indicatie geven van wat je kunt verwachten. Dit kan handig zijn bij inruil of als je je auto aan een handelaar in auto onderdelen wilt verkopen omdat hij bij voorbeeld niet meer door de APK komt of een reparatie te duur is.

Minder zonne-energie en meer windenergie

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek, dat er in 2050 veel meer gebruik wordt gemaakt van windenergie dan van zonne-energie. Omdat in Europa in de winter de meeste elektriciteit wordt verbruikt en de zon in die periode slechts een beperkte bijdrage kan leveren, zou zonne-energie alleen toegepast kunnen worden als de energie in de zomer opgeslagen kan worden. De infrastructuur die hiervoor nodig is, is echter zeer kostbaar. Er moet daarom gekeken worden naar goedkopere alternatieven. Windenergie is er daar één van. Daarnaast zullen kolencentrales, biomassa, kernenergie en CO2-opslag ook een belangrijke rol gaan spelen.

Beleidskeuzes

De studie van onderzoeker Rob Aalbers, is nog niet gepubliceerd, maar gaat ervan uit dat beleidskeuzes zullen worden gemaakt op basis van zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Aardgas is door de toenemende vraag in Azië dan ook te duur. Biomassa met CO2-opslag is aanzienlijk goedkoper dan een toepassing zonder CO2-opslag, maar alles hangt af van de beleidskeuzes, die in Europa gemaakt gaan worden. Is het beleid gematigd, dan zijn kolen de waarschijnlijke keuze. Moet de CO2 uitstoot echt drastisch verminderd worden, dan is biomassa de logische oplossing en zal windenergie vanaf 2020 al een grotere rol krijgen.

Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Nieuwe Hollandsche Wind

Spaarrente extreem laag | Obligatiebeheer Noordenwind

De rente op spaarrekeningen zet de dalende lijn, die in 2012 werd ingezet, voort. Volgens Spaarrente.nl, een website die rente percentages op spaarrekeningen vergelijkt, hanteren alle Nederlandse banken op dit moment een spaarrente van minder dan 1%. Zij baseren deze cijfers op eigen onderzoeksresultaten. Nationale Nederlanden, de laatste aanbieder die nog 1% rente aanbood op een spaarrekening met vrij opneembare tegoeden, is inmiddels ook gezakt naar 0,8%. Hierdoor staat Knab met max. 0,95% spaarrente bovenaan met de Knab flexibel sparen mogelijkheid.

Beleid Europese Centrale Bank oorzaak verlaging spaarrente

Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft ervoor gezorgd dat banken in de afgelopen vier jaar hun spaarrente steeds verder hebben verlaagd tot het huidige niveau van minder dan 1 procent. Met het doel de inflatie in Europa naar een niveau van 2% te tillen en een ideaal klimaat te creëren voor verdere economische groei, heeft de ECB in het begin van dit jaar de beleidsrente al naar 0% bijgesteld. Begin juni 2016 maakte de ECB bekend dat dit tarief voorlopig niet gewijzigd zal worden. Door deze maatregel kost het banken geld om hun tegoeden te stallen bij de ECB en proberen zij met de lage rente percentages consumenten te ontmoedigen hun geld op een spaarrekening vast te zetten.

Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Stichting Obligatiebeheer Noordenwind


 

Beleggen in aandelen of obligaties?

Als je wilt beginnen met beleggen wordt er al heel snel met verschillende termen gegooid. Als je geen financieel achtergrond hebt dan snap je heel snel niet meer hoe je hier aan zou moeten beginnen. Beleggen kan op verschillende manieren. Er zijn verschillende manieren van beleggen. Zo kun je obligaties of aandelen kopen. Hierbij hoef je niet dezelfde aandelen of obligaties te kopen. Hierbij kun je een portefeuille opbouwen waardoor je verschillende soorten aandelen of obligaties kunt kopen waardoor je je kansen kunt spreiden. En niet in een keer een groot verlies te verduren krijgt. Maar bijvoorbeeld een verlies van het ene aandeel kan dekken met de winst op een ander aandeel. We hebben het nu gehad over beleggen in aandelen en obligaties. Maar wat is nou het verschil tussen deze twee verschillende manieren van beleggen.

Beleggen in aandelen
Wanneer je belegd in aandelen koop je als een aandeel van een onderneming. Dus een deel van het eigen vermogen van de onderneming. Doordat de aandelen heel erg fluctueren wordt er tegenwoordig minder belegd in aandelen. De risico’s in het geld beleggen van aandelen zijn namelijk groter dan het beleggen in obligaties. Ondanks dat de waarde van de aandelen heel erg fluctueren is het toch erg aantrekkelijk om hierin te beleggen. Het hoge risico zorgt er namelijk voor dat je in korte tijd ook heel veel winst kunt maken.

Beleggen in obligaties
Aan het beleggen in obligaties zitten in verhouding minder risico’s aan verbonden. Vaak wordt er dan ook belegd in obligaties om de risico’s binnen de portefeuille te verkleinen. Aan de obligatie zit namelijk een looptijd aan verbonden. Aan het einde van de looptijd wordt er in ieder geval een bedrag uitgekeerd. Wanneer je een obligatie hebt met een hoger rendement dan de obligaties die er op de markt worden gekocht. Kan je deze tegen en koerswinst verkopen.

Huurprijzen winkelpanden in 8 jaar tijd 20% gedaald | Obligatiebeheer Noordenwind

 

winkelpand

In de afgelopen 8 jaar zijn de huurprijzen van winkelpanden met maar liefst 20% gedaald. Hoewel dit in eerste instantie een aantrekkelijke situatie lijkt voor winkeliers, blijkt dit in de praktijk juist negatieve oorzaken te hebben. De gedaalde huurprijzen komen veelal voort uit winkelleegstand op locaties die niet langer rendabel zijn. Het Centraal Plan Bureau (CPB) adviseert in zulke gevallen dat de gemeentelijke overheid de slecht verhurende winkelcentra opheft ten gunste van beter lopende winkelgebieden in de omgeving. Over het algemeen zijn het de winkels die het verst van het centrum verwijderd zijn, die het eerst met leegstand te kampen hebben.

Nieuwe bestemming

Panden die voorheen voor commerciële activiteiten gebruikt werden, kunnen een nieuwe bestemming krijgen en bijvoorbeeld als woonruimte ingezet worden. In het bijzonder drukbevolkte stedelijke gebieden kunnen hier hun voordeel mee doen. Zij kunnen ondanks stijgende woning- en grondprijzen toch betaalbare woonruimte bieden en zo leegstand voorkomen.

Winkelgebieden moeten aantrekkelijker

Over het algemeen zijn winkeliers graag in elkaars nabijheid gevestigd. Zo profiteren zij van elkaars klandizie. Echter, wanneer leegstand de overhand krijgt, is dat juist slecht voor de overgebleven winkeleigenaren. Volgens het CPB is het daarom noodzakelijk dat de overheid ingrijpt door bestemmingsplannen te wijzigen en bestaande vestigingsregels te versoepelen.

Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Stichting Obligatiebeheer Noordenwind