Spaarrente extreem laag | Obligatiebeheer Noordenwind

De rente op spaarrekeningen zet de dalende lijn, die in 2012 werd ingezet, voort. Volgens Spaarrente.nl, een website die rente percentages op spaarrekeningen vergelijkt, hanteren alle Nederlandse banken op dit moment een spaarrente van minder dan 1%. Zij baseren deze cijfers op eigen onderzoeksresultaten. Nationale Nederlanden, de laatste aanbieder die nog 1% rente aanbood op een spaarrekening met vrij opneembare tegoeden, is inmiddels ook gezakt naar 0,8%. Hierdoor staat Knab met max. 0,95% spaarrente bovenaan met de Knab flexibel sparen mogelijkheid.

Beleid Europese Centrale Bank oorzaak verlaging spaarrente

Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft ervoor gezorgd dat banken in de afgelopen vier jaar hun spaarrente steeds verder hebben verlaagd tot het huidige niveau van minder dan 1 procent. Met het doel de inflatie in Europa naar een niveau van 2% te tillen en een ideaal klimaat te creëren voor verdere economische groei, heeft de ECB in het begin van dit jaar de beleidsrente al naar 0% bijgesteld. Begin juni 2016 maakte de ECB bekend dat dit tarief voorlopig niet gewijzigd zal worden. Door deze maatregel kost het banken geld om hun tegoeden te stallen bij de ECB en proberen zij met de lage rente percentages consumenten te ontmoedigen hun geld op een spaarrekening vast te zetten.

Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Stichting Obligatiebeheer Noordenwind


 

Beleggen in aandelen of obligaties?

Als je wilt beginnen met beleggen wordt er al heel snel met verschillende termen gegooid. Als je geen financieel achtergrond hebt dan snap je heel snel niet meer hoe je hier aan zou moeten beginnen. Beleggen kan op verschillende manieren. Er zijn verschillende manieren van beleggen. Zo kun je obligaties of aandelen kopen. Hierbij hoef je niet dezelfde aandelen of obligaties te kopen. Hierbij kun je een portefeuille opbouwen waardoor je verschillende soorten aandelen of obligaties kunt kopen waardoor je je kansen kunt spreiden. En niet in een keer een groot verlies te verduren krijgt. Maar bijvoorbeeld een verlies van het ene aandeel kan dekken met de winst op een ander aandeel. We hebben het nu gehad over beleggen in aandelen en obligaties. Maar wat is nou het verschil tussen deze twee verschillende manieren van beleggen.

Beleggen in aandelen
Wanneer je belegd in aandelen koop je als een aandeel van een onderneming. Dus een deel van het eigen vermogen van de onderneming. Doordat de aandelen heel erg fluctueren wordt er tegenwoordig minder belegd in aandelen. De risico’s in het geld beleggen van aandelen zijn namelijk groter dan het beleggen in obligaties. Ondanks dat de waarde van de aandelen heel erg fluctueren is het toch erg aantrekkelijk om hierin te beleggen. Het hoge risico zorgt er namelijk voor dat je in korte tijd ook heel veel winst kunt maken.

Beleggen in obligaties
Aan het beleggen in obligaties zitten in verhouding minder risico’s aan verbonden. Vaak wordt er dan ook belegd in obligaties om de risico’s binnen de portefeuille te verkleinen. Aan de obligatie zit namelijk een looptijd aan verbonden. Aan het einde van de looptijd wordt er in ieder geval een bedrag uitgekeerd. Wanneer je een obligatie hebt met een hoger rendement dan de obligaties die er op de markt worden gekocht. Kan je deze tegen en koerswinst verkopen.

Huurprijzen winkelpanden in 8 jaar tijd 20% gedaald | Obligatiebeheer Noordenwind

 

winkelpand

In de afgelopen 8 jaar zijn de huurprijzen van winkelpanden met maar liefst 20% gedaald. Hoewel dit in eerste instantie een aantrekkelijke situatie lijkt voor winkeliers, blijkt dit in de praktijk juist negatieve oorzaken te hebben. De gedaalde huurprijzen komen veelal voort uit winkelleegstand op locaties die niet langer rendabel zijn. Het Centraal Plan Bureau (CPB) adviseert in zulke gevallen dat de gemeentelijke overheid de slecht verhurende winkelcentra opheft ten gunste van beter lopende winkelgebieden in de omgeving. Over het algemeen zijn het de winkels die het verst van het centrum verwijderd zijn, die het eerst met leegstand te kampen hebben.

Nieuwe bestemming

Panden die voorheen voor commerciële activiteiten gebruikt werden, kunnen een nieuwe bestemming krijgen en bijvoorbeeld als woonruimte ingezet worden. In het bijzonder drukbevolkte stedelijke gebieden kunnen hier hun voordeel mee doen. Zij kunnen ondanks stijgende woning- en grondprijzen toch betaalbare woonruimte bieden en zo leegstand voorkomen.

Winkelgebieden moeten aantrekkelijker

Over het algemeen zijn winkeliers graag in elkaars nabijheid gevestigd. Zo profiteren zij van elkaars klandizie. Echter, wanneer leegstand de overhand krijgt, is dat juist slecht voor de overgebleven winkeleigenaren. Volgens het CPB is het daarom noodzakelijk dat de overheid ingrijpt door bestemmingsplannen te wijzigen en bestaande vestigingsregels te versoepelen.

Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Stichting Obligatiebeheer Noordenwind 

 

Banken waarschuwen voor problemen bij aflossingsvrije hypotheek | Obligatiebeheer Noordenwind

Banken adviseren huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek om zich tijdig te laten informeren over de te nemen stappen na het aflopen van hun hypotheek. Door huiseigenaren met hypotheek actief te benaderen, willen de geldverstrekkers hun cliënten behoeden voor onaangename verrassingen. Zodra de termijn van de aflossingsvrije hypotheek ten einde komt, kan een nieuwe hypotheek namelijk voor onverwacht hogere maandlasten zorgen. Ook waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) voor het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek. Na dertig jaar is deze niet meer aftrekbaar, wat bij een verlenging van de hypotheek voor extra kosten zal zorgen.

Inkomensdaling

Daarnaast moeten huizenbezitters voor ogen houden dat zij te maken kunnen krijgen met een behoorlijke inkomensdaling wanneer zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Deze inkomensdaling kan van invloed zijn op de financiële draagkracht en het al dan niet kunnen verlengen van de hypotheek. Volgens de banken kan tijdig beginnen met periodieke aflossingen of vermogensopbouw dergelijke problemen voorkomen.

Volgens de Nederlandsche Bank (DNB) ligt het percentage huiseigenaren met een volledig aflossingsvrije hypotheek rond de 35%. Het aantal dat hiervan in de problemen dreigt te komen, valt waarschijnlijk mee, omdat in de meeste gevallen de huizenprijzen inmiddels boven de hypotheekwaarde uitgestegen zijn.

Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Stichting Obligatiebeheer Noordenwind